Metsateatis - mis see on?

Ennem soovitud raietööde teostamist, peab metsaomanik esitama keskkonnaametile ametliku metsateatise. Metsateatis on ametlik dokument ning metsateatist pole vaja, juhul kui teostavate raietööde maht jääb alla 20 tihumeetri aastas.

Metsateatise esitamine keskkonnaametile

Metsakinnistu omanik (või ametlik esindaja) täidab metsateatise taotlusvormi (metsateatise vorm) ning saadab selle Keskkonnaametile postiga, e-postiga või viib nende kontorisse.

Metsateatises annab metsaomanik teada Keskkonnaametile oma raieplaanidest ning samuti metsakinnistu seiskorrast, juhul kui näiteks on mets saanud kahjustada (haigused, loodustekkelised kahjud jms). Kahjustustest teatamine on ka sätestatud metsaseaduses. Metsaomanik ei pea metsateatist esitama, kui tegu on valgustusraiega. Loe lähemalt ka hooldusraietest.Kuidas saab metsateatist esitada?

Metsateatise vormi saab esitada e-posti teel elektrooniliselt, saates postiga Keskkonnaametisse või viies kohale Keskkonnaameti kontorisse. Loe lähemalt metsateatisest Metsateatise lehelt.

Kui kaua võtab esitamine aega?

Metsateatise esitamine võtab aega kuni 15 tööpäeva. Keskkonnaamet tutvub teie poolt esitatud andmetega ning kontrollib nõuetekohasust ning kooskõla vastavate seadustega.

Kui teie poolt planeeritud raied vajavad lisaekspertiisi vastavalt mestaseadusele, võib Keskkonnaametil võtta metsateatise esitamise taotluse täitmine aega kuni 30 tööpäeva.

Puuduste või ebakõlade korral annab Keskkonnaamet teile sellest teada kirjalikult.

Lähemalt metsateatisest võite lugeda ka Keskkonnaameti kodulehelt.


Aitame teid metsateatise esitamisel - Selleks võtke ühendust

Vajate hoopis abi
Metsamajanduskava koostamisel?

Võtke meiega ühendust ja
koostame teile metsamajandamiskava!

Tutvu lähemalt
metsamajandamiskava

Eesti Raied

JJ Services OÜ | Silla tn 4-7 Värska alevik 64001

100% Eesti kapitalil põhinev
peamiselt raietöödega
tegelevmetsandusettevõte!

  • (+372) 5330 0485
  • info@raieoiguse-ost.ee