Mida jälgida, tehes metsa eesti metsades . Loe edasi Metsalehelt

Mida jälgida, tehes metsa eesti metsades . Loe edasi BLOGIST

Mida jälgida, tehes metsa eesti metsades . Loe edasi BLOGIST

Kasvava metsa raieõiguse ost Eestis!


Kui Sul on kasvav mets, mida soovid endale jätta, aga samaaegselt tulu teenida, on mõistlik valida raieõiguse müük. Tegemist on võrdlemisi lihtsa tehinguga, kus raieõiguse ostja ja müüja lepivad kokku tingimused raieõiguse võõrandamiseks. Esmalt on oluline metsakinnistu ühiselt üle vaadata ning leppida kokku, millistel aladel raiet tehakse.


Raieõiguse võõrandamise lepingu detailid ja küsimused vaatavad mõlemad osapooled üle. Raieõiguse ost on meie jaoks tuttav valdkond, kus tuleb kasuks meie pikaajaline kogemus ning paindlik lähenemine. Meie jaoks on oluline, et nii raieõiguse ost kui müük oleksid selgelt paigas ning mõlemad osapooled rahul.


Kasvava metsa raieõiguse müügi tehing on usalduväärne, kiire ja mugav! Pöördu meie poole ning aitame viia selle punktist A punkti B.


Oleme tegelenud Eestis metsade majandamisega piisavalt kaua ning tunneme Eestis kehtivaid seadusi ja nõudeid. Meil on lai kliendibaas ning läheneme igale metsaomanikule ning lahendatavale ülesandele personaalselt. Müü oma kasvava metsa raieõigus meile ning Sul on ülevaade kogu protsessist. Võta meiega ühendust ja küsi tasuta hinnapakkumist!
Tahad müüa Raieõigust? Meie ostame!


Raieõiguse ost ei sõltu metsakinnistu asukohast – korraldame raie ja väljaveo oma vahenditega. Meil on olemas vajalikud teadmised metsamaterjali hindamiseks ning materjali müüme kokkuostjale ainult metsaomanikuga sõlmitud kokkulepete alusel. Raieõiguse lepingu koostamisel lähtume alati metsa majandamise eeskirjadest ning sellest, millised raietööd on kinnistul lubatud, kuid jälgime ka, et säästaksime võimalikult palju lähedalolevat elusloodust ning loodusalasid. Pärast põhjalikku ülevaadet (ja/või kinnistul käimist) esitame müüjale esialgse hinnapakkumise.

Kellele müüa raieõigus oma kinnistul?


Raieõiguse müümisel tuleb kontrollida ostja tausta ning kogemusi – kõige kallim pakkumine ei pruugi alati tuua suurimat kasu. Metsamaterjali hinnad kõiguvad aasta lõikes suuresti ning omakasupüüdliku või ebakompetentse nõustamise korral võite jääda ilma protsentuaalselt suurest osast muidu teile kuuluvast rahast. Tutvu seni tehtud töödega ning metsaomanike kogemustega – need räägivad enda eest. Kontrollida tasub, kas raiejärgse metsamaa ja teede korrastamine on hinna sisse arvestatud. Kõige turvalisem on anda raieõiguse ostu või müügitehing professionaalsele metsafirmale, kus tehing teostatakse ametlikult (notariaalselt) ja kindlad kokkulepped on fikseeritud lepinguga Mets on metsaomaniku suurim vara ka pärast võõrandamist ning toimunud raiet – seega on valik alati oluline.Raieõiguse müügiga täidetavad lepingud


Kui müüja ja ostja on metsakinnistu üle vaadanud ning omavahel kokkulepped sõlminud, siis saab alustada läbirääkimisi raietöödeks. Lepingus peavad olema märgitud kõik poolte kohustused ja õigused ning vastutusalad pannakse täpselt kirja.


Kindlustunde annab koostöö professionaalse firmaga, kellel on olemas kvaliteetne leping. Kui leping on liiga lihtne (nt "Metsaomanik Kalle ostab Maidult puitu ja vastutab oma allkirjaga"), ei kaitse see piisavalt müüja huve.

Lepingus peavad kindlasti olema määratud raiele minevad metsaosad, ligikaudne metsamaht, raieviis ning raie teostamise aeg, täpne kokkuveoteede logistika, tasu ning maksmise kord.

Kui raietöödest tekivad kahjud või lõhutakse mõni tee, määrab leping, kellel lasub vastutus. Meie poole saab pöörduda täpsemate küsimustega ning oleme abiks igal tehingul. Raieõiguse ostul lähtume alati Eesti Vabariigi metsaseaduse jälgimist ning eeskirjadest kinni pidamist, samuti pidades silmas ka metsaomaniku huvisid.


Raieõiguse võõrandamine ja selleks vajalikud dokumendid


Raieõiguse võõrandamiseks on vajalik füüsilisel isikul esitada järgmised dokumendid:


1. Volikiri raieõiguse müüjalt, juhul kui müüja ei viibi lepingu sõlmimise juures (kirjalik või notariaalne)

2. Väljavõte kinnisturaamatust (meie lisatud)

3. Metsateatis, või selle koopia

4. Isikut tõendava dokumendi koopia

Raieõiguse võõrandamiseks on vajalik juriidilisel isikul esitada järgmised dokumendid:


1. Müüja esindaja isikut tõendava dokumendi koopia (pass, id-kaart)

2. Müüja esindaja volikiri, kui ta ei ole märgitud äriregistri B-osa registrikaardi ärakirjal B-kaardi koopia

3. Kui juriidiline isik pole ise kinnistu omanik, siis omanikuga sõlmitud raieõiguse ostulepingu koopia

4. Metsateatis, või selle koopia

5. Väljavõte kinnisturaamatust (meie lisatud)