Metsamaterjali hinnad aastal 2019

vaata mis mõjutab metsamaterjali hindu!

Allikas: Erametsakeskus

Mis saab peale
raietööde teostamist?

Vaadake miks võiksite
raieõiguse just meile müüa!

Tutvu lähemalt
Metsamajandus
hooldusraied

Hooldusraiete
teostamine

Vajate abi erinevate hooldusraiete
läbiviimisel teie metsakinnistul?

Hooldusraied

erametsakeskus
metsaregister
metsaühistu
Riigi Metsamajandamise Keskus

Ostame raieõigust kasvavale metsale

Fikseeritud hinnaga

Raieõiguse ost fikseeritud hinaga tähendab, et ennem raieõiguse võõrandamise lepingu sõlmimist lepime metsaomanikuga kokku tihumeetri eest makstava hinna, mille metsaomanik saab olenemata puiduhindade kõikumisest kätte.

See variant on riskivabam ning tähendab et kui metsamaterjali turul peaks olema näiteks langus, saab metsaomanik ikkagi lepingus kokkulepitud summa.

Küsi hinda!

Metsamaterjali alusel

Raieõiguse ost metsast väljaveetava metsamaterjali koguse alusel tähendab, et vastavalt lepingus sätestatud osalustele saab metsaomanik tulu selle pealt, kui palju puitu saadi metsast kätte ning hinna arvutamiseks kasutatakse metsamaterjali kokkuostus kehtivaid hindu.

See variant on hea valik kui olete metsa seisundiga hästi kursis või teate, et metsamaterjali hinnad võiksid olla lähiajal tõusmas.

Küsi hinda!

Raieõiguse ost kasvavale metsale

Kui Sul on kasvav mets, mida soovid endale jätta, aga samaaegselt tulu teenida, on mõistlik valida raieõiguse müük. Tegemist on võrdlemisi lihtsa tehinguga, kus raieõiguse ostja ja müüja lepivad kokku tingimused raieõiguse võõrandamiseks. Esmalt on oluline metsakinnistu ühiselt üle vaadata ning leppida kokku, millistel aladel raiet tehakse.

Raieõiguse võõrandamise lepingu detailid ja küsimused vaatavad mõlemad osapooled üle. Raieõiguse ost on meie jaoks tuttav valdkond, kus tuleb kasuks meie pikaajaline kogemus ning paindlik lähenemine. Meie jaoks on oluline, et nii raieõiguse ost kui müük oleksid selgelt paigas ning mõlemad osapooled rahul.

raieõiguse ost

Oleme tegelenud Eestis metsade majandamisega piisavalt kaua ning tunneme ja järgime Eestis kehtivaid seadusi ja nõudeid, samuti metsa majandamise head tava. Meil on lai kliendibaas ning läheneme igale metsaomanikule ning lahendatavale ülesandele personaalselt. Müü oma kasvava metsa raieõigus meile ning Sul on ülevaade kogu protsessist. Võta meiega ühendust ja küsi raieõiguse ostu hinnapakkumist!


Ostame raieõigust üle Eesti!raieõiguse ostmine

Raieõiguse ost ei sõltu metsakinnistu asukohast – korraldame raie ja väljaveo oma vahenditega. Meil on olemas vajalikud teadmised metsamaterjali hindamiseks ning metsamaterjali müüme kokkuostjale ainult metsaomanikuga sõlmitud kokkulepete alusel. Raieõiguse võõrandamise lepingu koostamisel lähtume alati metsa majandamise eeskirjadest ning sellest, millised raietööd on

kinnistul lubatud, kuid jälgime ka, et säästaksime võimalikult palju lähedalolevat elusloodust ning loodusalasid. Pärast põhjalikku ülevaadet (ja/või kinnistul käimist) esitame müüjale esialgse hinnapakkumise. Kui meie poolt pakutud hinnavahemik on teile sobilik, käib meie taksaator metsas ning teeb teile lõpliku hinnapakkumise. Teie nõusolekul lepime aja kokku teile lähedalasuvas notaribüroos ning sõlmime lepingu notariaalselt.

Raieõiguse võõrandamiseks on vajalik füüsilisel isikul esitada järgmised dokumendid (lae alla lepingunäidis):raieõiguse ost fikseeritud hinnaga

1. Volikiri raieõiguse müüjalt, juhul kui müüja ei viibi lepingu sõlmimise juures (kirjalik või notariaalne)

2. Väljavõte kinnisturaamatust (meie lisatud) 3. Metsateatis, või selle koopia

4. Isikut tõendava dokumendi koopia

Raieõiguse võõrandamiseks on vajalik juriidilisel isikul esitada järgmised dokumendid:

1. Müüja esindaja isikut tõendava dokumendi koopia (pass, id-kaart)

2. Müüja esindaja volikiri, kui ta ei ole märgitud äriregistri B-osa registrikaardi ärakirjal B-kaardi koopia

3. Kui juriidiline isik pole ise kinnistu omanik, siis omanikuga sõlmitud raieõiguse ostulepingu koopia

4. Metsateatis, või selle koopia

5. Väljavõte kinnisturaamatust (meie lisatud)

Küsi pakkumist!

Eesti Raied

JJ Services OÜ | Silla tn 4-7 Värska alevik 64001

100% Eesti kapitalil põhinev
peamiselt raietöödega
tegelevmetsandusettevõte!

  • (+372) 5330 0485
  • info@raieoiguse-ost.ee