Metsamaterjali hinnad aastal 2019

vaata mis mõjutab metsamaterjali hindu!

Aasta kõrgeim

Picture

Jaanuar 2019

August 2019

Raieõigust saab müüa kahel erineval viisil:

Fikseeritud hinnaga

Raieõiguse müük fikseeritud hinaga tähendab, et ennem raieõiguse võõrandamise lepingu sõlmimist lepime metsaomanikuga kokku tihumeetri eest makstava hinna, mille metsaomanik saab olenemata puiduhindade kõikumisest kätte.

See variant on väiksema riskiga ning tähendab et kui metsamaterjali turul peaks olema näiteks langus, saab metsaomanik ikkagi lepingus kokkulepitud summa.

Küsi hinda!

Metsamaterjali alusel

Raieõiguse müük metsast väljaveetava metsamaterjali koguse alusel tähendab, et vastavalt lepingus sätestatud osalustele saab metsaomanik tulu selle pealt, kui palju puitu saadi metsast kätte ning hinna arvutamiseks kasutatakse metsamaterjali kokkuostus kehtivaid hindu.

See variant on hea valik kui olete metsa seisundiga hästi kursis või teate, et metsamaterjali hinnad võiksid olla lähiajal tõusmas.

Küsi hinda!

Kellele müüa raieõigus oma kinnistul?

Raieõiguse müümisel tuleb kontrollida ostja tausta ning kogemusi – kõige kallim pakkumine ei pruugi alati tuua suurimat kasu. Metsamaterjali hinnad kõiguvad aasta lõikes suuresti ning omakasupüüdliku või ebakompetentse nõustamise korral võite jääda ilma protsentuaalselt suurest osast muidu teile kuuluvast rahast.

Tutvu seni tehtud töödega ning metsaomanike kogemustega – need räägivad enda eest. Kontrollida tasub, kas raiejärgse metsamaa ja teede korrastamine on hinna sisse arvestatud.

Kõige turvalisem on anda raieõiguse ostu või müügitehing professionaalsele metsafirmale, kus tehing teostatakse ametlikult (notariaalselt) ja kindlad kokkulepped on fikseeritud lepinguga Mets on metsaomaniku suurim vara ka pärast võõrandamist ning toimunud raiet – seega on valik alati oluline.Raieõiguse müügiga täidetavad lepingudraieõigus

Kui müüja ja ostja on metsakinnistu üle vaadanud ning omavahel kokkulepped sõlminud, siis saab alustada läbirääkimisi raietöödeks. Lepingus peavad olema märgitud kõik poolte kohustused ja õigused ning vastutusalad pannakse täpselt kirja.

Kindlustunde annab koostöö professionaalse firmaga, kellel on olemas kvaliteetne leping. Kui leping on liiga lihtne (nt "Metsaomanik Kalle ostab Maidult puitu ja vastutab oma allkirjaga"), ei kaitse see piisavalt müüja huve.

Lepingus peavad kindlasti olema määratud raiele minevad metsaosad, ligikaudne metsamaht, raieviis ning raie teostamise aeg, täpne kokkuveoteede logistika, tasu ning maksmise kord.

Kui raietöödest tekivad kahjud või lõhutakse mõni tee, määrab leping, kellel lasub vastutus. Meie poole saab pöörduda täpsemate küsimustega ning oleme abiks igal tehingul. Raieõiguse ostul lähtume alati Eesti Vabariigi metsaseaduse jälgimist ning eeskirjadest kinni pidamist, samuti pidades silmas ka metsaomaniku huvisid.

Kui te otsite omale talveks küttepuid, vaadake kindlasti ka edasi Puu24 koduleheküljelt: küttepuude müük. Sealt leiate valiku erinevaid küttepuid alati mõistliku hinnaga.
Küsi pakkumist!

Vajate abi
Metsamajanduskava taotlemisel?

Võtke meiega ühendust ja aitame
teil koostada metsamajandamiskava!

Tutvu lähemalt
metsamajanduskava

Eesti Raied

JJ Services OÜ | Silla tn 4-7 Värska alevik 64001

100% Eesti kapitalil põhinev
peamiselt raietöödega
tegelevmetsandusettevõte!

  • (+372) 5330 0485
  • info@raieoiguse-ost.ee